Μπεκ

Μπεκ καυστήρων για χρήση σε πετρέλαιο και μαζούτ.