Η εταιρεία

Η εταιρεία AERION SCAZ – ΣΚΑΡΔΑΣΗΣ – ΖΑΟΥΡΗΣ Α.Ε.Ε ιδρύθηκε το 2002 μετά από την συγχώνευση των εταιριών Θ. ΣΚΑΡΔΑΣΗΣ – Κ. ΖΑΟΥΡΗΣ Ο.Ε και ΑΕΡΙΟΝ ΣΚΑΖ Ε.Π.Ε, που από το 1981 και το 1995 αντίστοιχα, εισάγουν και διανέμουν στην Ελληνική αγορά ανταλλακτικά και αυτοματισμούς καυστήρων.

Με συνεργασίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού, καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς με μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών για όλους τους κατασκευαστές.

Η έδρα της εταιρίας είναι στην οδό Ασπροποτάμου 67, στον Αγιο Δημήτριο.

Το φυσικό μας κατάστημα βρίσκετε στην οδό Βάλτου 46, στον Αγιο Δημήτριο.