Καυστήρες

Πιεστικοί καυστήρες πετρελαίου και αερίου.