Βαλβίδες

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για νερό, πετρέλαιο, αέρα, φυσικό αέριο και υγραέριο.